GRAL7 GmbH, Wilhelmsplatz 12, 02826 Görlitz +48 75 6106088 ::: +49 3581-8999998

Kompleksowa
obsługa Konsultingowa

Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź nas.

Outsourcing

Outsourcing prowadzony przez nasz konsulting, jest idealnym rozwiązaniem dla nowych firm w Niemczech oraz firm już istniejących na terenie Niemiec. W jego ramach klienci otrzymują adres dla swojej firmy w Niemczech pod adresem jednego z naszych biur dzięki któremu firma może istniej w Niemczech bez meldunku tym samym obniżając koszty wynajęcia biura, pracowników, opłat za media i innych kosztów związanych z prowadzeniem biura w Niemczech.

Adres dla firmy w Niemczech i usługi biurowe

Użyczany adres w Niemczech dla firm charakteryzuje się przekazywaniem korespondencji, udostępnianiem jej online , założeniem dedykowanej linii telefonicznej z dostępem do odpierania połączeń przez internet i pocztą głosową - a wszystko w jednej cenie bez dodatkowych opłat.

Rejestracja firmy w Niemczech wraz z kompletem zgłoszeń i dokumentów

Rejestracja firmy wraz z wszystkimi wnioskami, również jest w jednej jednorazowej i stałej cenie a zawiera wspomniane czynności plus profilowanie firmy na Niemieckie warunki, opłaty urzędowe oraz naszą obecność na jedynym wymaganym przyjeździe do Görlitz (1,8 km. od Polskiej granicy w Zgorzelcu) gdzie jest przeprowadzana rozmowa z doradcą podatkowym (przy wyborze tej opcji) oraz w banku celem założenia konta firmowego / osobistego, a więc usługę rejestracji firmy należy traktować jako kompleksowa usługę w jednej cenie bez dodatkowych kosztów. Wszystkie terminy spotkań ustalamy na jeden dzień w godzinach następujących po sobie o ile jest to możliwe. Sama rejestracja firmy nie wymaga osobistego stawiennictwa, obniżając tym samym koszty początkowe założenia firmy w Niemczech.

Outsourcing jako kompletna obsługa firmy

Baza współpracujących z nami firm podatkowych, etc.. wraz z rejestracją firmy przez nasz konsulting i usługą biuro serwisu wraz z adresem bez konieczności meldunku w Niemczech - stanowi kompleksową  obsługę Outsourcingową Państwa firmy przy jednoczesnym obniżeniu kosztów początkowych oraz cyklicznych a wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech.

Wskazowka od Firma w Niemczech

Wszystko w jednym miejscu

- Rejestracja firmy w Niemczech bez meldunku właściciela (nasz adres biurowy).
- Profilowanie firmy na Niemieckie warunki.
- Adres dla siedziby firmy na terenie Niemiec  będący również adresem korespondencyjnym.
- Archiwizacja elektroniczna dokumentów.
- Udostępnianie dokumentów Online.
- Udostępnianie dokumentów założycielskich podczas fizycznej kontroli z stosownego urzędu.
- Wynajem dodatkowej powierzchni archiwizacyjnej.
- Wynajem powierzchni archiwizacyjnej w szafach o podwyższonej odporności ogniowej GSA/mWO-3.
- Towarzyszenie i tłumaczenie na spotkaniach biznesowych.
- Przenoszenie uprawnień na rynek Niemiecki do stosownej Izby Rzemieślniczej.
- Telefon stacjonarny na terenie Niemiec z dostępem przez internet do odbierania połączeń.
- Usługi IT
- Projektowanie znaków handlowych wraz z księgą znaku.
- Składanie wielu roznych i niezbędnych wniosków.
- Zgłaszanie oddelegowanych pracowników do pracy w Niemczech
- Rozwiązania korporacyjne
- Wypracowane schematy spółek prawa handlowego (Spółka matka - córka, etc..)
- Autorskie rozwiązania konsorcyjne i inne twory prawne

 

Rejestracja Spółek

Spółki UG

Więcej ...

Spółki GmbH

Więcej ...

Spółki AG

Więcej ...

Spółki GbR

Więcej ...

Rejestracja firm na osobę fizyczna

Budowlanka 1-os.

Typowa działalność gospodarcza na osobę fizyczna w formie „malej Gewerbe” lub Gewerbe. W/w forma nie wyklucza zatrudnienia pracowników. Nie wymaga własnego biura.

Więcej ...

Rejestracja Reisegewerbe

Jest to forma działalności gospodarczej na osobę fizyczna , dedykowana typowo pod handel obwoźny na terenie Niemiec ( nie dużej niż 3 dni w jednym miejscu ).

Więcej ...

Rejestracja Gewerbe

Działalność na osobę fizyczna o profilu innym niż usługi budowlane, która wymaga wykazania własnego miejsca wykonywania działalności na terenie Niemiec.

Więcej ...

Rejestracja oddziałów

Oddział samodzielny

Więcej ...

Oddział niesamodzielny

Więcej ...

Zgłoszenia Polskich firm

E-commerce do VAT

Zgłoszenie Polskich firm do otrzymania certyfikatu z §22 odnośnie wyboru kraju odprowadzania VAT. Wymagane w e-commerce na portalach eBay, Amazon.

WIĘCEJ ...

E-commerce do LUCID

Obowiązkowe zgłoszenie Polskich i Niemieckich firm do systemu gospodarki odpadami LUCID i rejestracje pokrewne w związku z zawarciem umowy na utylizacje odpadów.

WIĘCEJ ...

Budowlanka do Freistellung

Wystąpienie o zwolnienie z zaliczki na podatek dochodowy w budowlance (Freistellung), dla Polskich i Niemieckich firm. Wymagane przez kontrahentów.

WIĘCEJ ...

Pracownicy do Zollamt

Zgłoszenie Polskich pracowników delegowanych do prac budowlanych na terenie Niemiec w przeddzień rozpoczęcia prac,- do Niemieckiego Urzędu celnego.

Obsługa zgłoszeniowa

Zgłoszeń patentowych

Publikacji

Konsorcjów