GRAL7 GmbH, Wilhelmsplatz 12, 02826 Görlitz +48 75 6106088 ::: +49 3581-8999998

Kompleksowa
obsługa Konsultingowa

Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź nas.

Nowe wpisy

Prowadzisz agencję celną - Zollagentur w Niemczech?
Prowadzisz agencję celną - Zollagentur w Niemczech?

25 06, 2020 by Administrator

Prowadzisz agencję celną - Zollagentur w...

Bezpodstawne pobieranie Kindergeld w Niemczech
Bezpodstawne pobieranie Kindergeld w Niemczech

25 06, 2020 by Administrator

Czy wiesz ż e...   pobieraj ą...

Zobacz wszystkie wpisy →

Szybki kontakt

Tel.: +48 75 6106088
Tel.: +49 3581-8999998

Fax.: +49 3581 79253229

E-mail: kontakt@firma-w-niemczech.eu

Ricochet: ricochet:qljv55ff2r3gx5y5

Likwidacja spółki kapitałowej

Posted on 14 11, 2019 by Administrator

Likwidacja spółki kapitałowej

Z przyjemnością pomożemy w planowanym rozwiązaniu spółki kapitałowej z merytorycznego i notarialnego punktu widzenia.  Celem likwidacji spółki należy wykonać miedzy innymi niżnej wymienione kroki:
 
1. Uchwała wspólników
Przy dobrowolnym rozwiązaniu spółki, konieczne byłoby podjęcie odpowiedniej uchwały wspólników (§ 60 ust. 1 nr 2 GmbHG), która oprócz rozwiązania spółki zawiera również powołanie likwidatora. Decyzja o rozwiązaniu nie wymaga notarialnego zaświadczenia, a jedynie prostej formy pisemnej. Chętnie przygotujemy dla Państwa projekt uchwały wspólników.
 
2. Rejestracja rozwiązania i wyznaczenie likwidatora
Późniejsze rozwiązanie i wyznaczenie likwidatora musi zostać zgłoszone do wpisu do rejestru handlowego. Rejestracja ta z kolei wymaga poświadczenia notarialnego i musi być przeprowadzona osobiście przez wyznaczoną liczbę likwidatorów. Nasz notariusz akceptuje również projekt rejestracji w rejestrze handlowym.
 
3. Zawiadomienie o rozwiązaniu i wezwanie wierzycieli
Ponadto likwidatorzy muszą opublikować informację o rozwiązaniu w biuletynie firm (zazwyczaj w elektronicznym dzienniku federalnym), co również zostanie wykonana przez Notariusza na żądanie petenta. Jednocześnie w zawiadomieniu wzywa się wierzycieli spółki do złożenia sprawozdania spółce. Publikacja musi zostać dostarczona do sądu prowadzącego rejestr  w momencie składania kolejnego wniosku o unieważnienie spółki.
 
Likwidatorzy kończą bieżącą działalność, wypełniają zobowiązania rozwiązanej spółki, pobierają jej należności i zamieniają aktywa spółki na gotówkę. Dalsze zobowiązania wynikają z ustawy o GmbH (np. sporządzenie bilansu otwarcia). Z reguły należy spodziewać się tak zwanego „roku zawieszenia”. W związku z tym dystrybucja jakichkolwiek aktywów spółki na rzecz udziałowców nie może nastąpić przed spłatą lub zabezpieczeniem długów spółki ani przed upływem jednego roku od dnia, w którym wystosowano wezwanie dla wierzycieli w dzienniku urzędowym spółki. Jednakże w drodze wyjątku może nie być przestrzegany rok zawieszenia, jeżeli żadne aktywa podlegające podziałowi nie są już dostępne z góry. W tym względzie jednak wskazane byłoby zwrócenie się do właściwego urzędu skarbowego o udzielenie informacji na temat otwartych wniosków podatkowych, ponieważ sąd rejestrowy regularnie zwraca się o informacje na ten temat.
 
4. Zawiadomienie o zakończeniu likwidacji i unieważnieniu spółki
Po zakończeniu likwidacji i wygaśnięciu roku zawieszenia, likwidatorzy muszą wystąpić z wnioskiem o wpisanie zakończenia likwidacji i wykreślenia spółki z rejestru handlowego. Sąd Rejestrowy zwróci się następnie do urzędu skarbowego właściwego dla spółki o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że nie istnieją żadne zaległe wierzytelności podatkowe wobec spółki. Następnie należy wykreślić firmę z rejestru handlowego.
 
 
W celu przygotowania projektu uchwały o rozwiązaniu spółki oraz wniosku o wpis do rejestru handlowego niezbędne jest podanie następujących informacji:
 
- Kto powinien zostać likwidatorem spółki? Co do zasady likwidacja przeprowadzana jest przez dyrektora(ów) zarządzającego(ych) spółki.
- Czy Spółka posiada obecnie aktywa podlegające podziałowi (w tym grunty i podobne prawa)?
- Czy obecnie toczą się postępowania sądowe dotyczące spółki?
- Czy firma jest niewypłacalna lub nadmiernie zadłużona?
- Jeżeli spółka nie posiada już żadnych aktywów: Czy spółka powinna zostać natychmiast wykreślona z rejestru handlowego (tj. bez likwidacji i roku zawieszenia)?
- Jeżeli spółka ma zostać natychmiast wykreślona z rejestru handlowego: Czy zabezpieczono wydanie zezwolenia na wykreślenie przez właściwy urząd skarbowy dla przedsiębiorstw? (Wniosek do urzędu skarbowego powinien złożyć doradca podatkowy.)