GRAL7 GmbH, Wilhelmsplatz 12, 02826 Görlitz +48 75 6106088 ::: +49 3581-8999998

Kompleksowa
obsługa Konsultingowa

Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź nas.

Nowe wpisy

GRAL7 GmbH - główny sponsor Polskiego Związku Łuczniczego
GRAL7 GmbH - główny sponsor Polskiego Związku Łuczniczego

9 05, 2022 by Administrator

GRAL7 GmbH / Koch&Partners Consulting,...

Gepardy Biznesu 2021

3 03, 2022 by Administrator

Z przyjemnością informujemy iż nasza...

Ksiegowy a doradca podatkowy w Niemczech
Ksiegowy a doradca podatkowy w Niemczech

26 01, 2021 by Administrator

W związku ze zbliżającym się obowiązkiem...

Zobacz wszystkie wpisy →

Szybki kontakt

Tel.: +48 75 6106088
Tel.: +49 3581-8999998

Fax.: +49 3581 79253229

E-mail: kontakt@firma-w-niemczech.eu

Ricochet: ricochet:vdzsgrlpuobtu7u5

Podstawowe formy działalności gospodarczej z omówieniem i zastosowaniem optymalizacji ponoszonych kosztów

Posted on 9 07, 2019 by Administrator

Podstawowe formy działalności gospodarczej z omówieniem i zastosowaniem optymalizacji ponoszonych kosztów

W Niemczech wyróżniamy kilka podstawowych form prowadzenia działalności, więc zacznijmy od teoretycznie najprostszej i najtańszej (tylko w teorii o czym dowiedzie się Państwo w dalszej części) formy działalności jaka jest firma na osobę fizyczna. 

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza Gewerbe, to typowy odpowiednik takiej samej formy występującej w Polsce, gdzie firma nie ma własnej osobiści prawnej a właściciel odpowiada całym swoim majątkiem za ewentualne szkody. Niestety ta forma w ramach przynoszenia zysków (po odliczeniu kosztów) powyżej 60 tys. € rocznie powoduje wejście na 42 % procentowy próg podatkowy bez możliwości jakiejkolwiek optymalizacji. 

Pomimo iż jest to prosta forma działalności gospodarczej i w teorii powinna być tania w założeniu i utrzymaniu, to niestety prawo niemieckie narzuca na nie obciążenia prawne powodując, iż w/w forma dla obywatela polskiego mieszkającego w Polsce jest droższa w utrzymaniu niż jakakolwiek forma spółki. Dzieje się to z tego powodu, iż firma na osobę fizyczna o profilu innym niż „budowlanka” musi wykazać przed urzędem skarbowym faktyczne miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie Niemiec, aby otrzymać numery podatkowe niezbędne do funkcjonowania. Mam na myśli tutaj obowiązek wynajęcia własnego biura, urządzenia go, umeblowania, podłączenia komputera telefonu Internetu, wystawienia godzin otwarcia i przebywania w biurze w tychże godzinach właściciela lub jego pracownika na stosownej Niemieckiej umowie o prace – bez tego wszystkiego powstaje pytanie z strony urzędowej: Jak Pan prowadzi firmę na terenie Niemiec bez tego wszystkiego? Z Polski? … to jest pan polskim przedsiębiorcą a nie niemieckim i nie należą się Panu numery podatkowe (w dużym uproszczeniu). 

Jeżeli chcielibyśmy spełnić te warunki, to musimy liczyć się z kosztami mini. Od 400 do 2 tys. wynajęcie biura, od 800 do 2,7 tyś € pracownik, abonament internetowy z telefonem + koszty urządzenia biura co miesięcznie może nam dać od 1,2 tys. e do prawie 5 tyś €. 

 

Spółka cywilna GbR, Założenia spółki cywilnej mogą dokonać niezależni przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić wspólnie jedno przedsiębiorstwo. Dobierając wspólników trzeba wziąć pod uwagę również to, że za wszelkie działania spółki każdy z przedsiębiorców ponosi taką samą odpowiedzialność bez względu na to, czy np. zgadzał się z ostatecznie podjętą błędną decyzją, czy też był jej przeciwny.  
Co równie istotne wszyscy wspólnicy za zobowiązania firmy odpowiadają całym swoim osobistym majątkiem. Zatem sprawą kluczową przy zakładaniu spółki cywilnej GbR w Niemczech jest właściwy wybór partnerów biznesowych. W przeciwieństwie do innych form prawnych przedsiębiorstwa, w przypadku spółki cywilnej nie potrzebujesz kapitału minimalnego. 

 

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością ( GmbH, UG), zasadniczo to dwie takie same formy firmy z własną osobowością prawna (spółki prawa handlowego) i kosztowo pokrewne przy założeniu jaki i dalszym prowadzeniu z drobnymi różnicami wynikającymi już bezpośrednio i ich formy. Spółka GmbH/UG jest jedną z przewidzianych niemieckim prawem handlowym spółką kapitałową. Jest ona szczególnie chętnie wybierana przez przedsiębiorców z uwagi na korzystne warunki w zakresie odpowiedzialności wspólników za jej zobowiązania. Po wpisaniu spółki GmbH do niemieckiego Rejestru Handlowego (niem. Handelsregister), jej wspólnicy nie odpowiadają majątkiem prywatnym wobec wierzycieli. Oznacza to, iż w przypadku powstania niezapłaconych należności, wierzyciele spółki GmbH nie mogą zwrócić się do jej wspólników, by odzyskać nieopłaconą sumę, a zwracają się bezpośrednio do spółki. W praktyce oznacza to, że nawet jeżeli spółka GmbH nie posiada majątku na zapłatę za zobowiązania, wierzyciele nie mogą zostać, co do zasady, spłaceni przez jej właścicieli. 

Szczególna rola w prowadzeniu spraw spółki przypada jej prezesowi (niem. Geschäftsführer), który reprezentuje ją na zewnątrz oraz z największą starannością prowadzi jej sprawy wewnętrzne. Jego obowiązki reguluje ustawa, jednak z uwagi na fakt, iż niektóre przepisy są dyspozycyjne, w umowie spółki można zawrzeć inne niż ustawowe regulacje. 

Spółka GmbH czy UG może zostać założona przez co najmniej jedną osobę posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. 

Kapitał zakładowy w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może wynosić 1 € (UG)  lub 25.000 € (GmbH) 

 

Należy pamiętać, iż spółki kapitałowego UG lub GmbH w odróżnieniu od firm na osobę fizyczna mogą być zarejestrowane pod adresem np. biuro serwisu jakiego również świadczymy usługi obniżając koszty funkcjonowania do minimum, gdyż nie trzeba wynajmować własnego biura, utrzymywać w nim pracownika, podpisywać umów abonamentowych, etc. a w ramach biuro serwisu spółka otrzymuje adres dla swojej siedziby, adres dla własnej działalności gospodarczej ( tak działalności gospodarczej ponieważ w odróżnieniu od Polski spółka musi jeszcze założyć zwykłą działalność gospodarczą aby moc funkcjonować na terenie Niemiec), jak również obsługę korespondencji czyli wszystko to co spływa do spółki jest na bieżąco skanowane i udostępnianie w naszym wypadku na własnych serwerach w bezpiecznym polaczeniu internetowym i sprzętowym szyfrowaniem danych lub po prostu na życzenie klienta wysyłane mailowo (zależy od polityki firmy). 

Spółki kapitałowe są obejściem wymagania wykazania faktycznego miejsca wykonywania działalności na terenie Niemiec. 

Skupmy się teraz na różnicach między UG a GmbH. 

UG, czyli Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), jest to spółka nisko kapitałowa, gdzie teoretycznie można ja założyć z wkładem kapitałowym wysokości 1 aczkolwiek w praktyce wkład kapitałowy nie może być niższy niż np. 1 tys. € gdyż w innym wypadku po wyjściu od notariusza który to tworzy stosowny akt notarialny otwarcia spółki – należałoby ja bezzwłocznie postawić w stan upadłości ze wglądu na brak pokrycia chociażby samego rachunku od notariusza. Spółka UG tak naprawdę jest w miarę świeżym tworem prawnym Niemieckiej legislacji, gdyż jej początki były zainicjowane w 1999 roku a pierwsza spółka UG została utworzona w roku 2008 jako odpowiedz niemieckiego rządu na angielskiego spółki LTD dla wszystkich tych których nie było stać na założenie spółki GmbH i uciekali do nisko kapitałowej formy prawnej w postaci Ltd. 

Jest to idealna forma na startup czy dla młodych ludzi nie posiadających wysokiego wkładu kapitałowego i w ten sam sposób do dnia dzisiejszego jest postrzegana w Niemczech – właśnie przez pryzmat niskiego wkładu kapitałowego w myśl zasady: posiadasz spółkę UG? -to znaczy ze nie było cię stać na spółkę GmbH. Zwarzywszy na niski kapitał założycielski i związaną z tym odpowiedzialność do wysokości wpłaconego kapitału – spółki UG nie generują zbytniego zaufania wśród kontrahentów. 

W spółce UG w odróżnieniu od GmbH, istnieje kilka dodatkowych różnic poza wysokością kapralu zakładowego i zabezpieczeniem odpowiedzialności z tego wynikającym a mianowicie: Spółka UG ma obowiązek co roku odkładać 25 % z zysków w poczet uzbierania pełnej kwoty 25 tys. € celem późniejszego przekształcenia się w spółkę GmbH więc można mówić tutaj o pewnej formie „przejściowości” takiej spółki gdzie nie określono czasu kiedy ma to nastąpić lub granicy czasowej do której należy zmieścić się w odłożeniu kapitału w wysokości 25 tys. €, ponadto druga istotna różnica jest fakt i do spółki UG nie można wprowadzać jakiegokolwiek aportu. 

Należy również pamiętać, iż spółka UG, kiedy ma zostać przekształcona do GmbH- generuje kolejne koszty związane z aktualizacja w Urzędzie skarbowym, zmianami notarialnymi u notariusza i w sadzie rejestracyjnym, zmiana umów w banku jak również samej jej działalności gospodarczej – gdyż jej forma uległa zmianie i te czynności muszą być wykonane. Jeżeli nasza kancelaria prowadzi proces gruntowania spółki UG od początku do końca to Koszty łączne założenia spółki UG zamykają się w kwocie ok 2,3 tys. € w tym opłaty urzędowe, notarialne, bilans otwarcia, zgłoszenia podatkowe, opłaty sadowe, koszty utrzymania to np. pod naszym adresem: 130 € netto miesięcznie + pełna księgowość gdzie start księgowości pełnej wykonywanej przez uprawnionego doradcę podatkowego to 150 € netto w górę miesięcznie uzależnione od ilości faktur, obrotu, kadrowości, etc.. czyli takie same zasady jak w Polsce czy w jakichkolwiek innych krajach a związane z wynagrodzeniem za faktyczna prace i czas poświęcony na jej wykonanie. 

Spółka GmbH. Jest to spółka z minimalnym wkładem kapitałowym w wysokości 25 tys. € – z czego połowa musi być wpłacona przy rejestracji spółki. Oczywiście, spółka w rejestrze sadowym jak również w akcie notarialnym posiada nadal wpis o odpowiedzialności i kapitale 25 tys. ale faktyczny wniesiony kapitał na konto spółki to 12,5 tys. €. 

Kapitał zakładowy może również zostać wniesiony w formie rzeczowej (np. pojazdów, wierzytelności), co ma miejsce wtedy, gdy własność danych rzeczy zostaje przeniesiona na spółkę. Ustawodawca wymaga jednak, aby wkład taki został zaopiniowany przez uprawnioną do tego osobę, przy czym może być to przykładowo doradca podatkowy. 

Koszty  utrzymania GmbH są identyczne jak spółki UG (adres i księgowość) a koszty notarialne utworzenia są wyższe zaledwie o ok. 500 € co jest spowodowane pobieraniem prowizji przez notariusza od wysokości wkładu kapitałowego, ilości wspólników, prezesowi stopnia zawansowania umowy spółki. Spółka GmbH, czyli Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Nasza kancelaria, wyjaśnia klientom, jak zgodnie z prawem użytkować kapitał zakładowy nie powodując jego zamrożenia, przez co spółka GmbH odrobine wyższym kosztem założenia w stosunku do spółki UG oraz olbrzymią różnicą wydźwięku merytorycznego w świadomości klienta budując o wiele bardziej pozytywny Public relations – jest optymalnym rozwiązaniem prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Niemiec. 

Należy wspomnieć, iż czas zakładania spółki UG lub GmbH to łącznie maksymalnie 2 miesiące wraz z uzyskaniem NIP EU, który stricte zamyka cala procedurę jako ostatnie ogniowo w łańcuchu gruntowania spółki kapitałowej. 

Korzyścią z założenia niemieckiej spółki jest ułatwiony kontakt z innymi podmiotami na rynku. Przedsiębiorca rejestrujący niemiecką spółkę posiada bowiem najczęściej również niemiecką stronę internetową oraz biuro. Tym samym usprawnione są jego kontakty nie tylko z potencjalnymi partnerami biznesowymi, ale również instytucjami państwowymi, bankami czy urzędami. 

Innym istotnym argumentem przemawiającym za założeniem spółki w Niemczech jest również uniknięcie dochodzenia, prawo którego kraju (Polski czy Niemiec) znajdzie zastosowanie w przypadku realizacji umów czy realizacji roszczeń oraz niepodleganie przepisom prawa międzynarodowego. 

Oddział samodzielny i przedstawicielstwo  

Przedstawicielstwo to niesamodzielna forma przedsiębiorstwa, dlatego może powstać tylko wtedy, gdy jest już zarejestrowana firma macierzysta w Polsce.  Biuro przedstawicielskie zakłada się najczęściej celem badania rynku, wspierania sprzedaży w innym kraju, czy też zaznaczenia obecności obcego przedsiębiorstwa na rynku niemieckim. Przedstawicielstwo nie posiada osobowości prawnej, niezależnej księgowości i  jest całkowicie zależne od firmy macierzystej. Założenie przedstawicielstwa wiąże się z rejestracją pod konkretnym adresem, otwarciem konta bankowego, zgłoszeniem w odpowiednich urzędach. 

Oddział samodzielny, z definicji jest to wyodrębniona jednostka z przedsiębiorstwa, posiadająca własne kierownictwo i środki potrzebne na jego funkcjonowania. Oddział samodzielny to w dużym uproszeniu – miejsce wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa poza jej siedziba. 

Oddział samodzielny, może być nie bilansującym się oddziałem firmy lub jednostka samobilansującą. Różnica między tymi formami polega na fakcie, iż jednostka nie bilansowa może ponosić koszty funkcjonowania z polskiej siedziby wyłącznie na podstawie not księgowych nie mogących przekraczać faktycznej wartości wykluczając tym samym jakiekolwiek narzuty. Oddział samodzielny jako forma samobilansująca może już ponosić koszty wystawiane z polskiej siedziby z narzutami łącznie z rachunkami za realizacje danych kontraktów – dając tym samym co jest bardzo istotne, możliwość generowania kosztów dla oddziału powodując samoistny przepływ kapitału do opodatkowania na terenie Polski. W pozostałych kwestiach księgowych, proponujemy skontaktować się stosownym biurem księgowym w Polsce mającym doświadczenie w rozliczaniu oddziałów samodzielnych, co rzuci Państwu dodatkowe światło na funkcjonowanie samego oddziału samodzielnego jako jednostki samobilansującej, ponieważ Siła oddziału samodzielnego jest ukryta w jego księgowości. 

Dodatkowym atutem oddziału samodzielnego jest fakt iż przy występowaniu o koncesje na transport drogowy na terenie Niemiec, brane pod uwagę są bilanse i kapral Polskiej spółki (siedziby), a przy umiejętnym wykorzystaniu przepisów prawnych, same auta w flocie mogą jeździć na Polskich numerach bez potrzeby przerejestrowywania ich gdzie w większości flota składa się z aut leasingowych na co żaden leasingodawca z Polski się nie zgodzi, oczywiście sam ten fakt również obniża koszty funkcjonowania po stronie niemieckiej ponieważ ubezpieczenia , podatek drogowy etc.- pozostaje bez zmian. 

 

Innymi formami prowadzenia działalności są tez: 

Spółka akcyjna AG, spółka komandytowa KG oraz spółka komandytowo-akcyjna KgaA 

Spółka akcyjna jest spółką kapitałową i należy pamiętać, że ma odrębną osobowość prawną, co znaczy, że odpowiada wyłącznie z majątku spółki, jak i z rozszczepionego kapitału zakładowego w akcjach. AG wymaga wpisu do rejestru handlowego. Jej minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 tysięcy euro. Minimalną wartością akcji jest 1 euro. Jeśli chodzi o odpowiedzialność akcjonariuszy, to nie odpowiadają oni za zobowiązania spółki. Ponoszą jednak ryzyko do wysokości wniesionego kapitału. 

Spółka komandytowa jest spółką osobową. Tworzą ją dwie lub więcej osób fizycznych lub prawnych. W przypadku spółki KG mamy więc do czynienia z osobą komplementariusza i osobą komandytariusza. Odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona do wysokości wkładu, a komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem. KG nie wymaga minimalnego wkładu. 

Spółka komandytowo-akcyjna KgaA jest stosunkowo wygodną formą działalności gospodarczej z uwagi na fakt, że akcjonariusze mogą w jej przypadku zdecydowanie prościej obracać swoimi udziałami. Minimalny kapitał zakładowy wynosi tutaj 50 tysięcy euro, a wspólnikami spółki są komplementariusze odpowiadający za zobowiązania spółki osobiście w sposób nieograniczony oraz akcjonariusze odpowiadający swoimi wkładami. 

 

Spółka jawna OHG 

W przypadku spółki jawnej niewymagany jest kapitał początkowy. Spółkę OHG tworzą dwie lub więcej osób. Kapitał może zostać wniesiony, jeśli zostanie określone to w umowie. Kapitałem mogą być zarówno pieniądze, rzeczy, jak również usługi. Spółkę jawną prowadzą wszyscy wspólnicy. Za jej zobowiązania odpowiadają całym swoim majątkiem. Co więcej, wspólnik, który odstąpił od spółki nadal odpowiada za podjęte do tego czasu zobowiązania przez 5 lat. Jeśli chodzi o nowych wspólników, którzy dopiero dołączają do spółki, odpowiadają za zobowiązania od samego początku i za wszystkie już istniejące.