GRAL7 GmbH, Wilhelmsplatz 12, 02826 Görlitz +48 75 6106088 ::: +49 3581-8999998

Kompleksowa
obsługa Konsultingowa

Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź nas.

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa w obecnych czasach jako naturalne dążenie do obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, jest źle postrzegana przez urzędy skarbowe na całym świecie a jej agresywna odmiana jest blokowana poprzez rozmaite rozporządzenia w tym utrzymanie czarnej listy rajów podatkowych, coraz bardziej ograniczając możliwości optymalizacji podatkowej.

Najlepszym przykładem jest ograniczanie możliwości optymalizacyjnych poprzez aktywne  przeciwdziałanie jakimkolwiek forma opracowań, wdrożeń, organizacji, udostępnieniu, zarządzaniu – optymalizacją podatkową, poprzez nałożony obowiązek informacyjny organów podatkowych na mocy Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 , dlatego optymalizacja podatkowa powinna być wynikiem naturalnego funkcjonowania firmy, gdzie przeniesienie dochodów między zróżnicowanymi systemami podatkowymi celem korzystniejszych rozwiązań podatkowych, jest naturalnym status quo  przedsiębiorstwa w ramach jego struktur organizacyjnych w tym tworzenia rezerw kapitałowych.

Ponadto ceny transferowe pomimo określenia progów wartości państwa przychodów lub kosztów w poprzedzającym roku podatkowym wytyczają równowartość co najmniej 2 000 000 €, a podstawowy próg transakcji ustalają na 50 000 € który zwiększa się w zależności od przychodów, nowelizacja przepisów dotycząca określenia cen transferowych, mogą wiązać się z powstaniem obowiązku dokumentacyjnego dla podatników, którzy obecnie takiego obowiązku nie mają ze względu na osiąganie przychodów lub kosztów poniżej 2 000 000 EUR.

Konkludując, coraz trudniej jest zoptymalizować podatkowo przedsiębiorstwo, dlatego należy wykonywać optymalizacje podatkowa bez widoczności celowego działania optymalizacyjnego, i tak dla przykładu:  


- firmy z Polski mając zaplecze w ramach własnych struktur organizacyjnych, wchodząc na rynek Niemiecki, zasadniczo już są zoptymalizowane podatkowo w stosunku do Niemieckich odpowiedników biorąc pod uwagę obciążenia podatkowe w Niemczech jak i pozostałe koszty związane z utrzymaniem kadry pracowniczej i pozostałymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej, lecz aby wykorzystać ten potencjał, a tym samym swoja konkurencyjność Niemieckich odpowiedników – są wręcz zobligowane uaktualnić swoje obecne struktury o formę działalności umożliwiającej jej swobodny transfer zysków i strat pomiędzy wydzielonymi jednostkami lub w ramach struktur organizacyjnych bazujących na grupach kapitałowych, holdingach i konsorcjach.

Jednym zdaniem:
Nearshoring w odwróconej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa celem  ekspansyjnej na rynek Niemiecki… po więcej szczegółów zapraszamy do naszej kancelarii.

Konsulting

Optymalizacja kosztów

Więcej ...

Optymalizacja procesów

Więcej ...

Optymalizacja podatkowa

Więcej ...