GRAL7 GmbH, Wilhelmsplatz 12, 02826 Görlitz +48 75 6106088 ::: +49 3581-8999998

Kompleksowa
obsługa Konsultingowa

Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź nas.

Spółki GbR

Spółka cywilna czyli GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts), nie posiada własnej osobowości prawnej w odróżnieniu od spółek prawa handlowego i nie stanowi jednostki organizacyjnej posiadającej podmiotowość prawną. Jest to forma połączenia dwóch działalności gospodarczych na osobę fizyczna  poprzez umowę spółki tworząc z nich spółkę cywilna.

W spółce cywilnej, każdy z „wspólników” odpowiada całym swoim majątkiem bez ograniczeń.

Nasza kancelaria zakłada stosowne działalności gospodarcze, łącząc je w spółkę cywilna na podstawie stosownej umowy, którą każdy z naszych klientów otrzymuje bezpłatnie.

Spółka GbR jest często wybieraną formą działalności gospodarczej w budownictwie gdzie dwie lub więcej osób zawiera spółkę cywilna celem realizacji danego kontraktu, tym samym mogąc wspólnie pracować na jednej budowie, posługiwać się wspólnymi narzędziami i wspierać się podczas wykonywania pracy, co przy niezależnych firmach budowlanych jest niedopuszczalne i traktowane jako forma obejścia zatrudnienia z zarzutami ze strony urzędu celnego jako praca na czarno.

Do spółki cywilnej można w dowolnej chwili wprowadzać nowych wspólników lub wykluczać obecnych

Rejestracja Spółek

Spółki UG

Więcej ...

Spółki GmbH

Więcej ...

Spółki AG

Więcej ...

Spółki GbR

Więcej ...