GRAL7 GmbH, Wilhelmsplatz 12, 02826 Görlitz +48 75 6106088 ::: +49 3581-8999998

Kompleksowa
obsługa Konsultingowa

Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź nas.

Rejestracja 1-os. Budowlanek

Szybko i profesjonalnie zakładamy firmy budowlane w Niemczech a w ramach jednej ceny klient otrzymuje :

√ wyprofilowanie firmy budowlanej na rynek niemiecki z pominięciem zawodów wymagających przeniesienia uprawnień lub warunkowego ich uznania, poprzez odpowiednie zamienniki nie blokujące legalnej możliwości wykonywania danego zawodu.
√ bezzwłoczna rejestracja firmy z odbiorem zaświadczenia o wpisie do działalności gospodarczej już w przeciągu 3-5 dni roboczych.
√ niezbędne zgłoszenia.
√ prosta początkowa forma z jednym rozliczeniem podatkowym raz w roku.
√ wzory rachunków.
√ wyjaśnianie specyfiki Niemieckiego rynku, wystawiania rachunków, obniżania kwoty podstawy opodatkowania, obniżania kosztów ubezpieczeń.


Firma budowlana w Niemczech zatrudniająca pracowników
Podobnie jak przy firmach budowlanych w Niemczech - jednoosobowych, zapewniamy szybką, profesjonalną i kompleksową obsługę a w tym jak również dodatkowo:


√ wyprofilowanie firmy budowlanej na rynek niemiecki z pominięciem zawodów wymagających przeniesienia uprawnień lub warunkowego ich uznania, poprzez odpowiednie zamienniki nie blokujące legalnej możliwości wykonywania danego zawodu.
√ bezzwłoczna rejestracja firmy z odbiorem zaświadczenia o wpisie do działalności gospodarczej już w przeciągu 3-5 dni roboczych.
√ niezbędne zgłoszenia.
√ niezbędne zwolnienia.
√ wzory rachunków.
√ wyjaśnianie specyfiki Niemieckiego rynku, wystawiania rachunków, obniżania kwoty podstawy opodatkowania, obniżania kosztów ubezpieczeń właściciela jak również pracowników.
√ zgłaszanie pracowników oddelegowanych do pracy w Niemczech.

Rejestracja firm na osobę fizyczna

Budowlanka 1-os.

Typowa działalność gospodarcza na osobę fizyczna w formie „malej Gewerbe” lub Gewerbe. W/w forma nie wyklucza zatrudnienia pracowników. Nie wymaga własnego biura.

Więcej ...

Rejestracja Reisegewerbe

Jest to forma działalności gospodarczej na osobę fizyczna , dedykowana typowo pod handel obwoźny na terenie Niemiec ( nie dużej niż 3 dni w jednym miejscu ).

Więcej ...

Rejestracja Gewerbe

Działalność na osobę fizyczna o profilu innym niż usługi budowlane, która wymaga wykazania własnego miejsca wykonywania działalności na terenie Niemiec.

Więcej ...