GRAL7 GmbH, Wilhelmsplatz 12, 02826 Görlitz +48 75 6106088 ::: +49 3581-8999998

Kompleksowa
obsługa Konsultingowa

Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź nas.

Budowlanka do Freistellung

Freistellungsbescheinigung, jest to zaświadczenie zwalniające firmę Polska lub Niemiecka z zaliczek na podatek dochodowy w Niemczech. W/w zaświadczenie nie jest konieczne do wykonywania działalności gospodarczej na terenie Niemiec, lecz przez większość kontrahentów w usługach budowlanych może być wymagane, dzieje się tak ponieważ bez freistellungsbescheinigung, każdy kontrahent do którego wystawia Państwo rachunek jest zobowiązany odjąć od niego 15 % celem zaliczki na podatek i wysłać w Państwa imieniu do Niemieckiego urzędu skarbowego lub przerzucić ten obowiązek bezpośrednio na Państwa firmę, co zasadniczo jest rzadkością i wynika chociażby z sankcji wobec Państwa kontrahenta o czym możemy przeczytać w wyroku sadu z Monachium (LG München I v. 21. Mai 2010, Az.: 18 O 22179/09).

W teorii  freistellungsbescheinigung, nie jest wymagany jeżeli przewidujemy iż do tego samego kontrahenta w roku kalendarzowym nie przekroczymy kwoty 5 tys. €, lecz nasz kontrahent wcale nie musi się z tym zgadzać pomimo klarownej wykładni prawnej i wbrew możliwością dostępnym prawnie, może żądać od nas przedstawienia  freistellungsbescheinigung, warunkując nim podjecie współpracy, dlatego Polskie czy niemieckie firmy bezwzględnie powinny wyposażyć się w stosowne zawadzczanie.

TIPP:
Freistellungsbescheinigung jest zawsze wydawany na określony czasu, gdzie pierwsze zaświadczenie z reguły ma krótszy termin ważności niż kolejne.

Freistellungsbescheinigung jako sam w sobie dokument zwalniający nas z obowiązku zaliczkowania na podatek dochodowy w Niemczech, jest aktem zaufania niemieckiego Urzędu skarbowego do danego przedsiębiorcy, dlatego obecne lub późniejsze zaległości podatkowe, brak złożonych rozliczeń rocznych, spowoduje iż  freistellungsbescheinigung nie zostanie wydany lub przedłużony.

Zgłoszenia Polskich firm

E-commerce do VAT

Zgłoszenie Polskich firm do otrzymania certyfikatu z §22 odnośnie wyboru kraju odprowadzania VAT. Wymagane w e-commerce na portalach eBay, Amazon.

WIĘCEJ ...

E-commerce do LUCID

Obowiązkowe zgłoszenie Polskich i Niemieckich firm do systemu gospodarki odpadami LUCID i rejestracje pokrewne w związku z zawarciem umowy na utylizacje odpadów.

WIĘCEJ ...

Budowlanka do Freistellung

Wystąpienie o zwolnienie z zaliczki na podatek dochodowy w budowlance (Freistellung), dla Polskich i Niemieckich firm. Wymagane przez kontrahentów.

WIĘCEJ ...

Pracownicy do Zollamt

Zgłoszenie Polskich pracowników delegowanych do prac budowlanych na terenie Niemiec w przeddzień rozpoczęcia prac,- do Niemieckiego Urzędu celnego.