GRAL7 GmbH, Wilhelmsplatz 12, 02826 Görlitz +48 75 6106088 ::: +49 3581-8999998

Kompleksowa
obsługa Konsultingowa

Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź nas.

E-commerce do LUCID

Na firmy sprzedające w Niemczech (Polskie oraz Niemieckie bez względu na formę prawna) jest nałożony obowiązek prowadzenia gospodarki odpadami (opakowania, kartony, folie, wypełniacze, etc..).

Aby nie narażać się na wysokie grzywny związane z brakiem prowadzenia gospodarki odpadami na terenie Niemiec, należy wykonać stosowne rejestracje i podpisać umowe z firma utylizującą odpady.

Powiązana umowa z firma utylizacyjna zawierana jest na 24 miesiące, a jej koszt jest uzależniony od ilości opakowań rodzaju opakowań itp. i np. przy deklaracji rocznej w zakresie 50 kg do 500 kg odpadów papierowych koszt miesięczny przy umowie na 24 miesiące to ok. 12 € w tym prawo do używania znaku firmowego danej firmy utylizacyjnej. Wszystkie koszta oblicza się podstawie ilości kilogramów i rodzaju opakowań.

Nasza kancelaria zajmuje się kompleksowa obsługa takich rejestracji/umów poczynając od zgłoszenia w ogólnokrajowym systemie LUCID wraz z podpisaniem umowy z firma utylizującą, na podstawie kryteriów dostarczonych przez naszych klientów a zgodnych z ustawa VerpackG.

Klient w ramach świadczonej przez nas usługi, jest zobowiązany wyłącznie do przedstawienia nam informacji będących podstawa opracowania wniosków i realizacji zlecenia, a wszystkie procedury są ograniczone do minimum nie absorbując czasu naszych klientów aby całość obciążeń wynikających z realizacji rejestracji w systemie LUCID i pokrewne, została cedowana na nasza kancelarie.

Zgłoszenia Polskich firm

E-commerce do VAT

Zgłoszenie Polskich firm do otrzymania certyfikatu z §22 odnośnie wyboru kraju odprowadzania VAT. Wymagane w e-commerce na portalach eBay, Amazon.

WIĘCEJ ...

E-commerce do LUCID

Obowiązkowe zgłoszenie Polskich i Niemieckich firm do systemu gospodarki odpadami LUCID i rejestracje pokrewne w związku z zawarciem umowy na utylizacje odpadów.

WIĘCEJ ...

Budowlanka do Freistellung

Wystąpienie o zwolnienie z zaliczki na podatek dochodowy w budowlance (Freistellung), dla Polskich i Niemieckich firm. Wymagane przez kontrahentów.

WIĘCEJ ...

Pracownicy do Zollamt

Zgłoszenie Polskich pracowników delegowanych do prac budowlanych na terenie Niemiec w przeddzień rozpoczęcia prac,- do Niemieckiego Urzędu celnego.