GRAL7 GmbH, Wilhelmsplatz 12, 02826 Görlitz +48 75 6106088 ::: +49 3581-8999998

Kompleksowa
obsługa Konsultingowa

Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź nas.

#kindergeld

Proste rozwiązania do prostych zastosowań - darmowa informacja co i jak z tym Kindergeld

Proste rozwiązania do prostych zastosowań - darmowa informacja co i jak z tym Kindergeld

Posted on 25 02, 2020 by Administrator

Spytacie wiec, dlaczego poprzez publikacje tego wpisu chcemy wam pokazać jak skutecznie złożyć wniosek o Kindergeld, a dodatkowo jesteśmy gotowi wam przesłać darmowe niezbędne wzory dokumentów i wniosków, podczas gdy inne firmy trudniące się tak zwaną pomocą Polakom na terenie Niemiec pobierają za to honorarium,.. odpowiedź jest prozaiczna:  Bo możemy ! - Rozwijając jednakże wspomniana powyżej kwestie „bo możemy!”, należy wspomnieć ze od początku istnienia naszej Kancelarii GRAL7 GmbH...
Bezpodstawne pobieranie Kindergeld w Niemczech

Bezpodstawne pobieranie Kindergeld w Niemczech

Posted on 25 06, 2020 by Administrator

Czy wiesz ż e...   pobieraj ą c bezpodstawnie Kindergeld na terenie Niemiec   mo ż e narazi ć Ci ę nie tylko na konieczno ść zwrotu nienale ż nych uzyskanych pieni ę dzy wraz z ustawowymi odsetkami, ale równie ż mo ż e zaowocowa ć odpowiedzialno ś ci ą karn ą -skarbow ą za przest ę pstwo oszustwa podatkowego z § 370 niemieckiej Ordynacji Podatkowej, za które grozi kara pozbawienia...