GRAL7 GmbH, Wilhelmsplatz 12, 02826 Görlitz +48 75 6106088 ::: +49 3581-8999998

Kompleksowa
obsługa Konsultingowa

Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź nas.

#spolka cywilna GbR w Niemczech

Rejestracja wybranej formy prawnej w tym koszty i obowiązki z podziałem na formy działalności (Spółka cywilna GbR)

Rejestracja wybranej formy prawnej w tym koszty i obowiązki z podziałem na formy działalności (Spółka cywilna GbR)

Posted on 6 11, 2018 by Administrator

Spółka cywilna GbR :   - aktualny dowód osobisty z adresem zamieszkania lub zaświadczenie z urzędu meldunkowego przetłumaczone przez przysięgłego tłumacza na język Niemiecki , każdego z wspólników .   - zaświadczenie o niekaralności z Polski przetłumaczone przez przysięgłego tłumacza na język niemiecki, od każdego z wspólników...