GRAL7 GmbH, Wilhelmsplatz 12, 02826 Görlitz +48 75 6106088 ::: +49 3581-8999998

Kompleksowa
obsługa Konsultingowa

Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź nas.

Optymalizacja procesów

Optymalizacja procesów biznesowych opiera się na mapowaniu obecnych narzędzi i struktur przedsiębiorstwa celem zoptymalizowania tych zasobów, co w końcowym efekcie przekłada się na wzrost rentowności przedsiębiorstwa, zwiększając potencjał produkcji i świadczenia usług.

Wskazowka od Firma w Niemczech

Jednymi z istotnych czynników optymalizacji powielanych procesów jak również procesów sporadycznych, jest skorzystanie z zewnętrznych usług o ile ich wpływ na przedsiębiorstwa jest bardziej wymierny niż korzystanie z własnych zasobów nawet po restrukturyzacji.

Najlepiej w/w sytuacje możemy zaobserwować poprzez analizę punktów rentowności w  schemacie obejmującym wykorzystanie własnego kapitału zasobów ludzkich, ruchomości, etc.. względem  schematu w którym część procesów została cedowana na firmę zewnętrzną np. w formie Fulfilmentu.

Modelowanie AS-IS obecnych procesów w przedsiębiorstwie oraz przed wdrożeniowe TO-BE bez korzystania z Fulfilmentu i  sporadycznych usług outsourcingu uwzględnionych w mapowaniu, polaryzuje na każdej płaszczyźnie w tym również rentowności i potencjału produkcyjnego, z modelami procesów po uwzględnieniu zewnętrznych usług obsługi i zarządzania w danym przedsiębiorstwie.

W dużym uproszczeniu, nasza kancelaria posiada gotowe schematy rozwiązań i możliwość dostosowania ich do każdej struktury organizacyjnej lub stworzenia unikatowych schematów biznesowych w oparciu o dostarczane usługi fulfilmentu i  outsourcingu, celem optymalizacji procesów, zwiększając zyski przedsiębiorstwa i jednocześnie obniżając koszty  uzyskania dochodu.

Konsulting

Optymalizacja kosztów

Więcej ...

Optymalizacja procesów

Więcej ...

Optymalizacja podatkowa

Więcej ...